นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยในงานสัมมนา Sustainable Daily Talk Action for Change : ทำเดี๋ยวนี้! เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อ ESG Action for Change : พลังงานสีเขียว เพื่อความยั่งยืน จัดโดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ เดลินิวส์ออนไลน์ ว่า ไทยตั้งเป้าใน COP27 ว่าในปี 68 ไทยจะเริ่มเปลี่ยนผ่านจากโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น และในปี 83 ตั้งเป้าสัดส่วน 68% จะต้องเป็นพลังงานสะอาด หรือพลังงานหมุนเวียน และในปี 93 ตั้งเป้าหมาย 74% ของพลังงานไฟฟ้าจะต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด และจะเริ่มยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วย และเดินหน้าสู่การเป็น Net-Zero ภายในปี 2608

สำหรับ TPIPP ตั้งเป้าหมายที่มุ่งสู่ Green Power Plant-Coal Free หรือจะเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 100% ตั้งแต่ปี 69 เป็นต้นไป และวางวิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม Waste to Energy ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด และต้องเป็น Net Zero Company ด้วย ESG Principle และพยายามสร้าง Ecosystem ภายในบริษัทให้กลายเป็น Zero-Waste และจะใช้ BCG Economy เพื่อให้กลายเป็น Sustainable หรือเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ กำไร เป็นต้น

นายภัคพล กล่าวว่า บริษัทมีธุรกิจหลัก 2 บริษัท คือ 1.ธุรกิจผลิตไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 96% และ 2.ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 4% โดยปัจจุบันมีสถานีบริการทั้งหมด 12 สถานี ประกอบด้วยสถานีบริการน้ำมัน 8 สถานี สถานีก๊าซ 1 สถานี และอีก 3 สถานีเป็นทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัทยืนยันว่า ไม่มีการขยายธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นเพียงธุรกิจเสริมเท่านั้น โดยการเติบโตหลักจะยังอยู่ที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ธุรกิจโรงไฟฟ้า ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตรวม 440 เมกะวัตต์ โดยมีพลังงานความร้อนทิ้ง 40 เมกะวัตต์ พลังงานจากขยะ 180 เมกะวัตต์ และพลังงานจากถ่านหิน 220 เมกะวัตต์ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะทำให้พลังงานจากถ่านหินเป็น 0 เมกะวัตต์ ในปี 69 โดยในปี 69 คาดจะมีกำลังการผลิตรวม 563 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยพลังงานความร้อนทิ้ง 40 เมกะวัตต์ พลังงานหมุนเวียน 420 เมกะวัตต์ และ 103 เมกะวัตต์จะเป็นพลังงานโซลาร์และลม

ด้านการเปลี่ยนผ่านจากถ่านหินเป็นขยะ โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ Solar Farms ที่สระบุรี โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ในเฟส 1.1 จำนวน 8 เมกะวัตต์ คาดจะ COD ได้ ประมาณ พ.ค. ปีนี้ ส่วนการเปลี่ยนถ่านหินเป็นขยะ ประกอบด้วย 6 เฟส โดยปัจจุบันเฟสที่ 1-3 ดำเนินการแล้วเสร็จ 40% เริ่ม COD แล้วตั้งแต่ เม.ย.-พ.ค. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเฟส 4 คาดแล้วเสร็จ ส.ค.ปีนี้ ส่วนเฟส 5 คาด COD ปลายปีนี้ และเฟส 6 คาดว่าจะ COD ต้นปี 2025 ซึ่งจะเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งสู่ Green Power Plant-Coal Free หรือจะเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 100% ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป

ส่วนสิ่งที่อยากฝากกับรัฐบาล โอกาสทางธุรกิจที่รัฐบาลสามารถทำได้ คือ Carbon Tax หรือ ภาษีคาร์บอน ซึ่งอยู่ระหว่างการร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การเทรดคาร์บอนเครดิต การลดคาร์บอนของผู้ประกอบการมีมากขึ้น