พีพีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 3 เม.ย. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ เบนซิน 95 = 47.44, แก๊สโซฮอล์ 95 = 39.55, E20 = 37.44, แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.08, E85 = 37.19, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 47.24, ดีเซล = 29.94, พรีเมียม ดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร