พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมียมดีเซล B7 เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 4 เม.ย. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ เบนซิน 95 = 47.84, แก๊สโซฮอล์ 95 = 39.95, E20 = 37.84, แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.48, E85 = 37.59, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 47.64, กลุ่มดีเซล = 29.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 41.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร