เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 ค่อนข้างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ 855,635 คน ในจำนวนดังกล่าวมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แบ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนคนไทย 345,585 คน และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 510,050 คน

จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่เข้าประมาณ 855,635 คนนั้น อัตราเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่ 79.79 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ที่ 12,626.47 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้ที่เกิดจากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย 3,740.18 ล้านบาท รายได้เกิดจากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 8,886.29 ล้านบาท

default

ซึ่งยังไม่รวมผู้มาเยี่ยมเยือนในช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ได้มีพุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากหลายจังหวัดเดินทางมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะที่ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ พระวิหารภายในวัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยในช่วงวันเวลาดังกล่าว มีผู้เดินทางเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จำนวน 720,667 คน เงินสะพัดกว่า 600 ล้านบาท

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกระบี่ กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13-16 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว จ.กระบี่ อัตราการเข้าพักค่อนข้างดี เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75.77 เพิ่มขึ้นจากช่วงสงกรานต์ปี 2565 ร้อยละ12.57 วันพักเฉลี่ย 3 คืน ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด 90,606 คน-ครั้ง และมีสัดส่วนผู้เข้าพักในจังหวัดกระบี่ระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติอยู่ที่สัดส่วน 40/60 เงินสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท และคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 67 นี้คาดว่าคาดว่าจะคึกคักไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา