เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้เชิญ นางอรพิณ จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และคณะผู้บริหารหารืออย่างไม่เป็นทางการ ณ สวนลิงลพบุรี ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเตรียมจัดหางบประมาณในการจัดซื้ออาหารลิง และยารักษาโรคที่ใช้ในการทำหมัน ทั้งนี้จะต้องรอหนังสืออย่างเป็นทางการมาให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะดำเนินการในการจับ ขน ขัง ลิงได้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องของลิงลพบุรีที่จะนำมาไว้ที่สวนลิงลพบุรีแห่งนี้ โดยในช่วงแรกจะนำเข้ามาขังไว้ในกรงประมาณปลายเดือนนี้

​พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ในการตรวจความคืบหน้าในการปรับปรุงสวนลิงลพบุรี ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานเทศบาล และกำลังเจ้าหน้าที่ทหารของศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่เร่งดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แนะนำ เพื่อที่จะให้ลิงที่จับมาทำหมันแล้วปล่อยพักให้อยู่ในกรงลิงอยู่ได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีความแข็งแรงไม่ให้ลิงหลุดออกไปนอกกรงที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยโดยรอบ โดยได้มีการเสริมความแข็งแรงตามรอยเชื่อมต่อของตาข่ายด้วยการนำสลิงไปร้อยอีกชั้นหนึ่ง รวมทั้งมีการทำห่วงยาง บันไดลิง สระน้ำ วางท่อน้ำให้เป็นถ้ำ วางระบบน้ำดื่ม และจุดให้อาหาร ซึ่งดำเนินการไปแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

เหลือแต่การเก็บรายละเอียดและคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้จะสามารถรองรับลิงในกรงแรกได้ โดยจะเป็นการจับลิงบริเวณหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์หรือบริเวณโรงแรมเอเชียประมาณ 200 ตัวมาขังไว้เป็นชุดแรก แต่อย่างไรก็ดีคงจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาตรวจสอบอีกครั้ง รวมทั้งในกรงด้านบนก็จะต้องมีการวางระบบกระแสไฟสะดุ้งที่จะไม่ให้ลิงปีนขึ้นไป หลังจากดำเนินการในกรงแรกเสร็จก็จะเร่งดำเนินการในกรงใหญ่ที่จะสามารถรองรับลิงได้อีกประมาณ 800 ตัว เชื่อว่าจะลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนลงได้ระดับหนึ่ง ส่วนในกรงอื่น ๆ ก็จะเร่งดำเนินการไปตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด

​ขณะที่บรรยากาศในวันนี้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้หยุดการดำเนินการจับลิงจึงส่งผลให้ลิงออกมาหากิน วิ่งเล่นกันตามตึกและฟุตปาธได้ตามปกติ เนื่องจากไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติการเพราะจะดำเนินการอีกครั้งต่อในช่วงหลังวันประเพณีสงกรานต์ เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่ได้มีการวางร่วมกันไว้กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง