เมื่อวันที่ 6 เม.ย.  นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง สั่งการดำเนินการด้านต่างๆ เกี่ยวกับกรณีของสารแคดเมียมที่จ.สมุทรสาคร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยกรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชนแล้ว โดยพื้นดินบริเวณชุมชนเหนือลมและท้ายลมในระยะ 10 เมตร ไม่พบปริมาณสารแคดเมียม และตรวจไม่พบไอ ระเหยสารเคมีในบรรยากาศ ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสาคร ได้ตรวจสุขภาพแรงงานภายในสถานประกอบการแล้ว โดยจะทราบผลตรวจภายในวันที่ 7 เม.ย.นี้  อีกทั้ง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีคําสั่งให้เคลื่อนย้ายกองกากแร่แคดเมียมที่อยู่ภายนอกโกดัง เข้าไปไว้ภายในโกดังโรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของกากแคดเมียมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเคลื่อนย้ายดังกล่าวได้ดำเนินการให้เสร็จแล้วเมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา สําหรับกากแคดเมียมทั้งหมดได้มีคําสั่งให้ดําเนินการขนย้ายกลับไปยังแหล่งต้นทางโดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน และให้ฝังกลบกากแคดเมียมในพื้นที่เดิมให้ถูกต้องตามมาตรฐานอีไอให้เสร็จภายใน 15 วัน

               นายชัย กล่าวอีกว่า ส่วนการตรวจสอบกากแคดเมียมที่เหลืออยู่นั้น นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํากลับไปฝังกลบ รวมถึงติดตามการดําเนินการให้ถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานอีไอเอ ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ทั้งนี้นายกฯติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารแคดเมียมอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน รอบคอบ โปร่งใส ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และให้ควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก