เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเขาแก้ว ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง ชาวบ้านในอำเภอสิเกากว่า 300 คน ร่วมกันสืบสานประเพณี “ตักบาตรน้ำหอม” เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ปีที่ 14 โดยเริ่มจากการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัดเขาแก้ว ด้วยน้ำหอมจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีสีสันสวยงามนานาชนิด เช่น ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกจำปี ดอกดาวเรือง ดอกเบญจมาศและน้ำอบไทย โดยมีความเชื่อว่า การตักบาตรด้วยน้ำหอมน้ำปรุง จะทำให้เป็นคนเนื้อหอม เป็นที่นิยมชมชอบของผู้อื่น มีแต่สิ่งที่สวยงาม และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆ ในวันปีใหม่ไทย ก่อนจะเริ่มพิธีดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้านกว่า 70 คน

จากนั้นจึงมีพิธีตักบาตรน้ำหอมแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 90 รูป โดยมีพระครูศรีรัตนาภิวุฒิ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว ร่วมรับบิณฑบาตน้ำหอมที่ชาวบ้านต่างนำมาเทรวมกันในถัง พร้อมดอกไม้ และตักใส่ภาชนะหรือขวดน้ำ ก่อนนำมารินลงในบาตรพระ แทนข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมรดน้ำพระสงฆ์และสามเณรทั้ง 90 รูปจนเปียกชุ่ม รับวันสงกรานต์ด้วยความสุข สนุกสนาน

จากนั้นพระครูศรีรัตนาภิวุฒิ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว ได้เปิดโอกาสให้พระสงฆ์และสามเณรภายในวัด ได้รดน้ำขอพร หรือจะรดน้ำให้ทั้งตัวก็ได้ ทำให้เปียกปอนกันไปทั้งวัด แต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ โดยประเพณีตักบาตรน้ำหอม จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านมีความรักความสามัคคี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นับเป็นประเพณีหนึ่งเดียวใน จ.ตรัง