นายฮาว ริ เร็น หัวหน้าสายงานการพาณิชย์ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเทเลคอม-เทค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ทรูได้ร่วมมือแบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับ อ.ช้าง-ทศพร ศรีตุลา คัดสรรเบอร์ด้วยศาสตร์แห่งตัวเลขให้ตรงกับธุรกิจ ด้วยการเปิดตัว “เบอร์มงคลยกบริษัท”  ครั้งแรกในไทย  สำหรับลูกค้าองค์​กรธุรกิจ โดยชูแนวคิดใหม่ เลือกตัวเลขเพิ่มความมงคล ได้ทั้งแบบเสริมกลุ่มธุรกิจหรือแบบเสริมสายงานอาชีพ มีให้เลือก 7 กลุ่มธุรกิจ 5 สายงานอาชีพ เพิ่มความมงคล ให้ธุรกิจราบรื่น เจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ

“จากผลสำรวจเรื่องความเชื่อของคนไทยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันคนไทยกว่า 88% เชื่อเรื่องมูเตลู และ 52% ของคนไทยให้คุณค่า การมูเตลู เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และคนไทยกว่า 77.4% ที่ดูดวง และ 46.3% เชื่อเรื่องเลขมงคล และตัวเลขมงคล ติดอันดับ 1 ใน 5 ความเชื่อของคนไทย  ทำให้ตลาดเลขมงคลได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทย ทรู จึงได้ขยายมาสู่เลขมือถือเสริมกลุ่มธุรกิจ และ สายงานอาชีพ โดยปัจจุบันทรูมีลูกค้ามากกว่า 250,000 องค์กร ทำให้รู้จักและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่หลากหลาย  และที่ผ่านมาได้ทำตลาดเบอร์มงคลมาเกือบ 20 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญ และโดยในช่วงแรกได้เตรียมเลขมงคลเพื่อรองรับไว้มี 1-2 แสนเลขหมาย ซึ่งในส่วนของเบอร์มงคล สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ผ่านมามียอดขายหลักเกือบ 1 แสนเบอร์ต่อเดือน ในส่วนองค์กรธุรกิจคาดว่าจะประสบความสำเร็จเช่นกัน”

ฮาว ริ เร็น

นายทศพร ศรีตุลา หรือ อ.ช้าง กล่าวว่า ศาสตร์ความเชื่อเรื่องตัวเลข มีความหมายสื่อถึงพลังพิเศษในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน  ซึ่งนอกจากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของตัวเองแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ  โดยเฉพาะเจ้าของกิจการ หรือ เอสเอ็ม ก็อยากเสริมมงคล  สร้างกำลังใจ ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยบริการเบอร์มงคลยกบริษัท นับเป็นมิติใหม่ ได้คัดสรรชุดตัวเลขเฉพาะ สามารถเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจและสายงานขององค์กร ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรสายมู ในการสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้า เก่งทุกสายงาน เสริมเฮงในทุกธุรกิจ

โดยเบอร์มงคลอาชีพ ครอบคลุม 7 กลุ่มธุรกิจ คือ  โรงแรม โรงพยาบาล ค้าขายออนไลน์ การเงินการธนาคาร  ขนส่ง อสังหาริมทรัพย์  บันเทิง  ส่วนอีก 5 สายงานอาชีพ ได้แก่ เจ้าของกิจการ/ข้าราชการ  พนักงานขาย/คอลเซ็นเตอร์  การตลาด  สายงานโอเปอเรชั่น  และสายงานไอทีและออนไลน์.