ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความเดือดร้อนของคนไทย จากปัญหาหนี้สินที่รุมเร้า กระทบต่อการใช้ชีวิต และการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเร็วที่สุด ผ่านโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มเปราะบางที่มีภาระหนี้สูง มีเงินเหลือใช้ต่อเดือนไม่ถึง 30% ของเงินเดือน ไม่เพียงพอใช้จ่าย ทำให้ต้องไปกู้เพิ่ม มีหนี้อยู่หลายแห่ง และอยู่ในวงจรหนี้ไม่จบไม่สิ้น

โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน ช่วยรวมหนี้รายย่อยทุกประเภทมาไว้ที่ธนาคารกรุงไทยที่เดียว ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ โดยมี 2 มาตรการ

มาตรการที่ 1 สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้ง สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญาสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน)

มาตรการที่ 2 สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

จุดเด่นของแคมเปญ

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ “คงที่” ตลอดอายุสัญญา ไม่ผันผวนไปตามทิศทางของดอกเบี้ย วางแผนการบริหารหนี้ระยะยาวและสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น
  • ขยายระยะเวลาคืนหนี้ และอายุผู้กู้ ให้สามารถชำระได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี จากเดิมกำหนดอายุถึง 60 ปี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับข้าราชการ
  • มีโปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน เครื่องมือตรวจสุขภาพทางการเงินออนไลน์ที่จะช่วยให้ทราบสถานะทางการเงินเพื่อช่วยวางแผนเริ่มต้นจัดการหนี้ได้ง่ายๆผ่าน https://krungthai.com/link/รวมหนี้ยั่งยืน

ยกตัวอย่างการวมหนี้ ที่สามารถช่วยลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือนได้ถึง 50% เช่น กรณีที่ข้าราชการมีสินเชื่อวงเงินฉุกเฉินกับธนาคารกรุงไทย 1 แสนบาท และสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น สินเชื่อบ้านวงเงิน 1 ล้านบาท สินเชื่อบัตรเครดิต 1 แสนบาท และสินเชื่อส่วนบุคคล 2 แสนบาท รวมภาระหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือนถึง 22,900 บาท เมื่อเข้าโครงการรวมหนี้กับกรุงไทยที่ ทำให้ภาระหนี้ต่อเดือนลดลงเหลือ 10,500 บาท ทำให้มีเงินเหลือใช้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นอีก 12,400 บาท

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ที่สนใจ สามารถขอคำแนะนำการแก้หนี้อย่างยั่งยืนได้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 กด 99 และที่เว็บไซต์ krungthai.com