เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา ขณะนี้เริ่มมีผู้หนีภัยความไม่สงบจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยวันนี้ได้รับรายงานจาก นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ว่ามีผู้หนีภัยความไม่สงบฯ เข้ามา 1,686 ราย อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเด็กและผู้สูงอายุ ประมาณร้อยละ 44 และคาดว่ายังจะทยอยเข้ามาอีก วันนี้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณขาด้านซ้าย อาการไม่รุนแรง ได้ประสานนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้ว

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า การดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบฯ เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม ขณะนี้ ทางฝ่ายปกครองและความมั่นคงของจังหวัดตาก ดูแลความปลอดภัยสถานที่และจัดหาอาหารและน้ำดื่ม โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก รพ.สต.บ้านวังตะเคียน ไปตั้งจุดให้การปฐมพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย พร้อมกับดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้วางแผนสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่ เมื่อได้รับการร้องขอ รวมทั้งจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้ว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า การให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมนี้ จะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนชาวไทย.