กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยกลมแบน กว้าง 1-1.5 ซม. มี 2 ใบที่ปลายลำ ใบ รูปรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 6-10 ซม. ปลายใบและโคนใบ เรียวแหลม ดอก ออกเป็นช่อ ยาว 6-14 ซม. ดอกย่อยสีเขียวอ่อน มีขนาดเล็ก เรียงตัวแน่นที่ปลายช่อ ขนาดบานกว้าง 4 มม. กลีบเลี้ยง รูปขอบขนาน ผิวด้านนอกมีลักษณะเป็นสัน กลีบดอกรูปขอบขนาน แคบกว่ากลีบเลี้ยง กลีบปากรูปไข่.