สรุปผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 11 แห่ง ประจำไตรมาส 1 ปี 2567 ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) บริษัทแม่ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY), ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB), ธนาคารทิสโก้ (TISCO), ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP), ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMBT), ธนาคารไทยเครดิต (CREDIT) และบมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG) บริษัทแม่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH BANK)

ธนาคารพาณิชย์ของไทย 11 แห่ง มีผลกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2567 รวม 63,931 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 มีการปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลง อย่างไร?

กำไรธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง ไตรมาส 1/2567 เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1/2566

 • ธนาคารกสิกรไทย มีกำไรสุทธิ 13,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.55%
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกำไรสุทธิ 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6%
 • ธนาคารกรุงไทย มีกำไรสุทธิ 11,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10%
 • ธนาคารกรุงเทพ มีกำไรสุทธิ 10,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9%
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีกำไรสุทธิ 7,543 ล้านบาท ลดลง 13.1%
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต มีกำไรสุทธิ 5,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.19%
 • ธนาคารทิสโก้ มีกำไรสุทธิ 1,733 ล้านบาท ลดลง 3.3%
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีกำไร 1,506 ล้านบาท ลดลง 27.8%
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มีกำไรสุทธิ 626.1 ล้านบาท ลดลง 24.6%
 • ธนาคารไทยเครดิต มีกำไรสุทธิ 449.6 ล้านบาท ลดลง 51.5%
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีกำไรสุทธิ 370.3 ล้านบาท ลดลง 29.7%

(ที่มา : เดลินิวส์รวบรวม ณ วันที่ 22 เม.ย. 67)