เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีโดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. ผู้บริหาร วธ. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำชุมชน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า วธ. ได้ดำเนินโครงการยกระดับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรกว่า 27,000 แห่งทั่วประเทศ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 วธ. คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติไปแล้ว 20 ชุมชน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วธ. ได้คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากทั่วประเทศ มีชุมชนคุณธรรมฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 10 ชุมชน ได้แก่

1.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 3.ชุมชนคุณธรรมฯวัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 4.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 5.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชัยชนะ จ.ยโสธร 6.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบ้านหงาว ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 7.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 8.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 9.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และ 10.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

“ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ มีเสน่ห์ ความงดงามของวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย มีการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ด้านต่างๆ ก่อให้เกิดการปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวบ้านและชุมชน จะเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และเป็นต้นแบบให้ชุมชนทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดการขยายผลต่อไป โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วธ. จะประกาศผลคัดเลือกในเดือน ก.ค. นี้” นายเสริมศักดิ์ กล่าว