พืชเบียน ลำต้นใต้ดินมีรากอวบ ใบ อยู่ใต้ดิน รูปไข่แกมรูปใบหอก หรือรูปใบหอก กว้าง 3-4 มม. ยาว 5-10 มม. สีแดง ดอก เดี่ยว กลีบดอกเป็นหลอดแกมรูประฆัง คล้ายรูปปากเปิด ยาว 2-4.5 ซม. ด้านนอกสีชมพูแกมขาว ด้านในสีม่วงแดง ก้านดอกตั้งตรง สูง 10-30 ซม. ผล แห้งแตก รูปกรวย หรือรูปทรงกลมแกมรูปไข่ ยาว 2-3 ซม.