วันที่ 24 เม.ย. จากกรณีที่รัฐบาลนำสภาพคล่องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กว่า 1.7 แสนล้านบาท มาใช้แจกเกษตรกรที่ได้สิทธิโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนั้น นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธปท. ระบุว่า ในเรื่องนี้ ธปท. แค่กำกับดูแล ธ.ก.ส. ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าควรทำหรือไม่ควรทำ โดยต้องรอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ว่า สามารถใช้มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังกับโครงการนี้ได้หรือไม่ และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ดำเนินการอย่างไร

“ภาพรวมโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต ธปท. ไม่ขัดข้องกับการที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นเรื่องรูปแบบรายละเอียดว่าอยากให้ช่วยแบบเจาะจง ช่วยคนที่มีความยากลำบากจริง เพื่อให้คุ้มค่าเม็ดเงิน ถ้าช่วยคนที่ขาด จะมีแรงกระตุ้นสูง อยากให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเจาะจง เพื่อให้ยั่งยืน และคุ้มค่างบประมาณ”