เมื่อวันที่  8 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า กระทรวงสาธารณสุข เสนอปรับมาตรการทั้งมาตรการสาธารณสุข รวมทั้งมาตรการทางสังคมนำเสนอ ศบค. โดยมาตรการจะเข้มข้นจำกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ห้ามการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด โดยที่ประชุมมีการหารือไปที่กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม และ ศปม.จะมีการตั้งจุดตรวจ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายการข้ามพื้นที่ โดยมีการเสนอให้ปรับมาตรการเวิร์กฟรอมโฮมทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นมาตรการสูงสุด รวมถึงกำหนดให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการเปิดและปิดกิจการ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายการเดินทางออกนอกพื้นที่ของประชาชนคือให้มีการอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ สำหรับสถานที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือตลาดโตรุ่งรอบดึก จะมีการหารือในเรื่องการกำหนดเปิดและปิด ในส่วนของการขนส่งสาธารณะจะมีการหารือเพื่อลดการเคลื่อนย้ายของบุคคล โดยจะต้องมีการปรับเวลาให้บริการขนส่งสาธารณะ

พญ.อภิสมัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมเป็นห่วงเรื่องการปรับเวลา และการปรับมาตรการจะต้องคำนึงถึงการคงไว้ ซึ่งความจำเป็น เช่นสาธารณูปโภค อาหารซูเปอร์มาร์เกต และตลาดอาจจะยังจำเป็นต้องเปิด หรือตลาดยังจำเป็นต้องเปิด หรือร้านขายเครื่องมืออุปกรณ์ช่างก่อสร้างโดยมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอวันเดียวกันนี้จะมีการเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 9 ก.ค.

เมื่อถามว่ากรณีที่มีการแชร์ผลการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเสนอให้ล็อกดาวน์ 14 วัน ห้ามออกจากบ้านเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.นี้ พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ไม่ได้มีคำว่าล็อกดาวน์ สิ่งที่สาธารณสุขเสนอวันเดียวกันนี้ เป็นเรื่องของการปรับมาตรการ โดยจะมีรายละเอียดว่ากิจการกิจกรรมใดมีการปรับระยะเวลาจะต้องเป็นอย่างไรและจะพื้นที่ไหน จังหวัดไหน แต่ตรงนี้ไม่ได้มีการสรุปเป็นข้อสรุป ต้องนำเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่เพื่อพิจารณาและอนุมัติในวันที่ 9 ก.ค.นี้

เมื่อถามต่อว่าว่าการเดินทางข้ามจังหวัดหลังจากนี้จะเดินทางไปต่างจังหวัดได้หรือไม่ และถ้าเกิดมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ในส่วนของการรายงานยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ศบค.เน้นย้ำเสมอว่าให้ประชาชนงดเว้นการเดินทาง ไม่แนะนำให้เดินทางยกเว้นมีกรณีความจำเป็น 

“ข้อเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 9 ก.ค.อาจจะมีข้อจำกัดและข้อติดขัดอาจทำให้ประชาชนหลายส่วนไม่ได้รับความสะดวก ศบค.ต้องขออภัยด้วย เพราะการปรับมาตรการที่เข้มข้นขึ้น อาจมีความจำเป็นต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนสถานประกอบการและประชาชน เน้นย้ำว่าถ้าเรามีความอดทนในวันนี้ที่สุดเราจะต้องชนะไปด้วยกัน” พญ.อภิสมัย  กล่าวว่า.