หลังจากสมาคมธนาคารไทย ได้มีความชัดเจนถึงการลดดอกเบี้ย ตามคำขอของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง โดยจะลดดอกเบี้ย MRR 0.25% นาน 6 เดือน ซึ่งแต่ละธนาคารจะต้องกลับไปดำเนินการ

MRR คืออะไร? : MRR ย่อมาจากคำว่า Minimum Retail Rate หรือ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งส่วนใหญ่ MRR จะเป็นฐานการคิดคำนวณดอกเบี้ยให้กับผลิตภัณฑ์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเอสเอ็มอี เป็นต้น

  • ใครบ้างได้ประโยชน์? : การลดดอกเบี้ย MRR 0.25% ของธนาคารพาณิชย์รอบนี้ เป็นเพียง 6 เดือน ให้กับลูกค้ารายย่อยกลุ่มเปราะบาง

1.กลุ่มเปราะบาง ประเภทบุคคล

2.กลุ่มเปราะบาง ประเภทเอสเอ็มอี

  • คำนิยามกลุ่มเปราะบาง? : ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด ซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น กำหนดเรื่องรายได้ วงเงินกู้ รายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  • ลดดอกเบี้ย 0.25% จะลดภาระดอกเบี้ย หรือค่างวดเท่าไหร่? : รอความชัดเจนจากธนาคาร เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาคิดคำนวณทั้งเรื่องเงินต้นคงเหลือ ดอกเบี้ยที่คิด และระยะเวลาการกู้ เป็นต้น
  • เริ่มลดดอกเบี้ย 0.25% เมื่อไหร่? : ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละธนาคาร
  • ลูกค้าธนาคารใดบ้างได้ประโยชน์? : ลูกค้าธนาคารสมาชิกภายใต้สมาคมธนาคารไทย ปัจจุบันมี 15 ธนาคาร ดังนี้

1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

6.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

7.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

8.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

9.ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)

10.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

11.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

12.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

13.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

14.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

15.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)