แป๊บๆ เวลาก็ล่วงเดินมาเกือบจะครึ่งปีแล้ว กำลังจะเข้าเดือนพฤษาคม 2567 เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ใครหลายคนก็ต่างเฝ้าตารอเช่นกัน เพราะถือว่าเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะมาก อาทิ ช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ 3 วันติดถึง 2 รอบ หลายคนก็เริ่มวางแผนจะไปเที่ยวในวันหยุดยาว หรือกลับต่างจังหวัด วันนี้ “ทีมข่าวเดลินิวส์ออนไลน์” ก็ได้รวบรวม วันหยุดราชการ , วันหยุดธนาคาร , วันจ่ายเงินสวัสดิการ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ในการวางแผนกัน

วันหยุดเดือน พฤษภาคม 2567 มีดังนี้
วันหยุดราชการ
วันเสาร์ที่ 4 พ.ค.2567 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 10 พ.ค.2567 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 วันวิสาขบูชา

วันหยุดธนาคาร
วันพุธที่ 1 พ.ค.2567 วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 วันวิสาขบูชา

วันหยุดเอกชน
วันพุธที่ 1 พ.ค.2567 วันแรงงานแห่งชาติ
วันเสาร์ 4 พ.ค.2567 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 วันวิสาขบูชา

วันหวยออก
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2567
วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567

วันจ่ายเงินเดือน-วันจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ มีดังนี้
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ
รอบ 1 : วันพฤหัสบดี16 พฤษภาคม 2567
รอบ 2 : วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2567
วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ
– วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567
วันจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ
– วันพุธ 8 พฤษภาคม 2567
วันจ่ายเงินอุดหนุนบุตร
– วันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567
วันจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร
– วันศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567
วันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
– วันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567

วันพระ
วันพุธที่ 1 พ.ค.2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 5
วันอังคารที่ 7 พ.ค.2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 5
วันพุธที่ 15 พ.ค.2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค.2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (วันอัฏฐมีบูชา)

วันสำคัญสากล
2 พ.ค.2567 วันทูน่าโลก
3 พ.ค.2567 วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
5 พ.ค.2567 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
6 พ.ค.2567 วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
8 พ.ค.2567 วันกาชาดสากล
9 พ.ค.2567 วันแห่งไอศกรีม (ญี่ปุ่น)
11 พ.ค.2567 วันปรีดี พนมยงค์
12 พ.ค.2567 วันพยาบาลสากล
14 พ.ค.2567 วันอนุรักษ์ควายไทย
15 พ.ค.2567 วันครอบครัวสากล
17 พ.ค.2567 วันโทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลก
19 พ.ค.2567 วันอาภากร
20 พ.ค.2567 วันผึ้งโลก
21 พ.ค.2567 วันชาสากล
22 พ.ค.2567 วันหลากหลายทางชีวภาพ / วันต้นไม้แห่งชาติ
23 พ.ค.2567 วันเต่าโลก
25 พ.ค.2567 วันไวน์แห่งชาติ
30 พ.ค.2567 วันอัฏฐมีบูชา
31 พ.ค.2567 วันแอร์โฮสเตสโลก / วันงดสูบบุหรี่โลก