เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่ปรึกษามูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่อง ตำรวจของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,207 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย. ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อถามประชาชนถึงคุณสมบัติ (Spec) ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปที่ประชาชนต้องการ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 75.5 ระบุ เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต รองลงมา ร้อยละ 71.4 ระบุ สร้างความสามัคคีในองค์กรตำรวจ ร้อยละ 68.2 ระบุ ไม่มีประวัติด่างพร้อยไม่พัวพันกับเงินผิดกฎหมาย ร้อยละ 66.8 ระบุ เข้าถึงประชาชน ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และร้อยละ 63.2 ระบุ เร่งฟื้นฟู ศรัทธาของประชาชน ตามลำดับ

เมื่อถามถึงความรู้สึกเบื่อหน่าย ข่าวนายตำรวจระดับสูงขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 62.2 ระบุเบื่อมาก ถึง มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 16.7 ระบุ เบื่อค่อนข้างมาก ร้อยละ 9.4 ระบุ เบื่อค่อนข้างน้อย และร้อยละ 11.7 ระบุ เบื่อน้อย ถึง ไม่เบื่อเลย เมื่อถามต่อถึงความเห็นต่อตำรวจที่ตกเป็นข่าวในทางลบกระทบภาพลักษณ์ขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 89.9 ระบุ ตำรวจควรเร่งทำงาน สร้างผลงาน ความปลอดภัยของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 74.1 ระบุ เรื่องของตำรวจควรจบได้แล้ว และร้อยละ 72.8 ระบุ ตำรวจที่ตกเป็นข่าว ควรชี้แจงว่า ตนเองบริสุทธิ์อย่างไร

เมื่อถามถึง ผลงานของตำรวจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ที่ประชาชนรู้และพึงพอใจ พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 64.8 ระบุ การติดตามจับกุมคนร้าย รองลงมา ร้อยละ 56.0 ระบุ ตรวจตราดูแลความปลอดภัย ยามค่ำคืน ร้อยละ 54.5 ระบุ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 53.3 ระบุช่วยเหลือทุกเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน และ ร้อยละ 51.8 ระบุ การปราบปรามเว็บพนัน มิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์ เป็นต้น

ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนต้องการข้อมูลจำเพาะหรือสเปก (Spec) คุณสมบัติ 5 ประการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปคือ 1.ซื่อสัตย์สุจริต 2.สร้างความสามัคคีภายในองค์กร 3. ไม่มีประวัติด่างพร้อยเกี่ยวข้องกับเงินผิดกฎหมาย 4.เข้าถึงประชาชน ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และ 5. เร่งฟื้นฟูศรัทธาของประชาชน ที่น่าพิจารณาคือประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายต่อข่าวนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในขณะนี้ เพราะประชาชนอาจจะเห็นความชัดเจนในข้อมูลบางอย่างของเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว แต่อาจจะไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร นอกจากนี้ประชาชนต้องการให้ตำรวจเร่งทำงาน สร้างผลงาน ความปลอดภัยของประชาชน เรื่องราวของตำรวจในสื่อควรจบได้แล้ว เพราะประชาชนต้องการให้ตำรวจเป็น “ตำรวจของประชาชน” ที่มีหน้าที่และอำนาจหลักคือรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนมากกว่า.