เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่บริเวณทางขึ้นเขาวัง (พระนครคีรี) อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Mr.Edwin Wiek เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน หรือ “หมอล็อต” พร้อมด้วย เลขาธิการ สส.จ.ลพบุรี มาดูงาน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ลงพื้นที่นำอุปกรณ์จับลิงเสน และนำไปติดตั้งกรงดักลิง 12 จุด คือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ วัดเขาวัง ศาลเจ้าข้างร้านของฝากขนมหม้อแกง วัดถ้ำแก้ว วัดพระนอน วัดช่อย เขาวังเมืองใหม่ ร้านหมูสมนึก เคเบิลคาร์ ทางขึ้นเขาวัง โรงแรมเขาวัง วัดสระบัว เป็นต้น โดยก่อนการย้ายได้มีการทำหมันลิง ก่อนนำลิงไปสู่ที่พักพิงใหม่ครั้งที่ 2 จำนวน 200 ตัว เขาวัง-สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาลิงล้นเมืองเพชรบุรี

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า โครงการจับลิงเราทำพร้อมกันในหลายพื้นที่ อย่างเช่นที่เมืองหัวหิน ก็ร่วมมือกับเราที่เขาตะเกียบ ตรงไหนมีความพร้อมให้ความร่วมมือดี ก็จะเดินหน้า พี่น้องประชาชนที่เพชรบุรีร่วมมือดีมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เรียนพี่น้องประชาชนว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงไม่ใช่การไปจับลิงและนำไปปล่อยที่ไหนก็ได้ เพราะลิงจะดำรงชีวิตไม่ได้ หรือไม่จะไปทำความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นอีก วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ คือการนำเอาไปอนุบาล อยู่ในกรงพักพิงที่ดูแลเขา กรงที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้สร้างไว้นั้น เป็นสถานที่ที่อยู่สุขสบาย มีการปรับอาหารใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้ลิงปรับตัวได้

จากนั้นจะหาวิธีที่เป็นป่าขนาดใหญ่แล้วทำกรงขนาดใหญ่ให้ไปอาศัย นี่คือแนวทางแก้ไขปัญหา และต้องได้รับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐโดยกรมอุทยานฯ ท้องถิ่น จังหวัด ที่มีงบประมาณมาสนับสนุนในเรื่องกรงอนุบาล กรงพักพิงสัตว์ ที่เราต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกัน และทยอยจับไปเรื่อยๆ ที่เพชรบุรี จับ 2 ครั้ง ได้ไป 210 ตัว ทำได้เยอะและทำได้ดีด้วย ที่สำคัญลิงปลอดภัยเป็นการแก้ไขที่ได้บุญ แต่ไม่ได้บาป มีแต่ความสุขด้วยกันทุกฝ่าย ปัจจุบันรัฐบาลได้ปลดล็อก 2 เรื่อง คือ

คณะกรรมการกระจายอำนาจได้ กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นในการแก้ไขให้แก่พี่น้องประชาชนในเรื่องที่ได้ผลกระทบจากสัตว์ป่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และจะลงในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 1-2 เดือนนี้ และจะมีผลบังคับใช้สำหรับเรื่องปัญหาลิง บางคนไม่เข้าใจจะต้องแก้ยังไง ใครเป็นคนรับผิดชอบ หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ แรกๆ อาจจะโยนกันไปโยนกันมา แต่สุดท้ายแล้ว ทุกคนต้องมาช่วยกัน มีการทำประชาคม มาพูดคุยกัน ว่าจะร่วมมือแก้ไขอย่างไรจะดีกว่า ตอนนี้รัฐบาลเตรียมตั้งงบประมาณ กรงลิง เข้ามาด้วย ในการประชุมครม.สัญจรที่จะถึงในเดือนหน้านี้ ทางกรมอุทยานฯ ก็ตั้งงบขอกรงลิงเพิ่มเข้าไปด้วย พอถึงจุดที่ร่วมมือซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาลิงก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดี