นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้หารือร่วมกับ กทม. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ลงพื้นที่เขตบางซื่อเพื่อทำการทดสอบการขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียมแบบเสมือนจริงทุกขั้นตอน ทั้งการซ้อนถุงและมัดปากถุง 2 ชั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหล การชั่งน้ำหนักพร้อมทดลองบันทึกระบบ manifest ด้วยการเขียนน้ำหนัก และหมายเลขถุง การเก็บตัวอย่างกากตะกอนตรวจสอบ และดูดฝุ่นใส่ถุงเก็บ การขนย้ายโดยขั้นตอน เตรียมขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียมไปฝังกลบที่จังหวัดตาก จะเริ่มทำการขนย้ายในวันที่ 29 เม.ย. 67  และคาดว่าการขนย้ายจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 มิ.ย. 67

ทั้งนี้การขนย้ายจะคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ มีการใช้รถบรรทุก 2 ประเภท คือ รถพ่วง-คอกและรถเทรเลอร์-ท้ายเรียบ ที่ได้รับอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย (วอ.8) บรรทุกจำนวน 20 ถุงต่อคัน รวมจะทำการขนย้าย 450 ตันต่อวัน มีการใช้ระบบติดตามจีพีเอส และระบบติดตามขนย้ายกากแคดเมียมเฉพาะกิจ ปิดคลุมรถด้วยแผ่นพลาสติกกันน้ำอย่างมิดชิด และให้พนักงานสวมชุดป้องกันและเปลี่ยนชุดป้องกันทุกวัน พร้อมทั้งกำจัดชุดที่ใช้แล้วโดยการฝังกลบอีกด้วย

สำหรับการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมไปฝังกลบที่ จ.ตาก เป็นแหล่งที่ถูกกักเก็บไว้ตั้งแต่แรกนั้นจะมีการสุ่มตัวอย่างกากแคดเมียมในรถบรรทุก 1 ถุง ต่อ 1 คัน เพื่อส่งวิเคราะห์ตรวจสอบหาองค์ประกอบทางเคมี เพื่อยืนยันความถูกต้อง โดยเบื้องต้นจะทำการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมจากกรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร ไปยังจังหวัดตากก่อน ขณะที่จังหวัดชลบุรี ยังต้องรอกระบวนการทางกฎหมายก่อน โดยการขนย้ายจะใช้เส้นทางสายเอเชีย โดยจะมีตำรวจของแต่ละพื้นที่นำขบวน และมีการส่งต่อเป็นจังหวัดๆ โดยจะหยุดพักเท่าที่จำเป็น ไม่มีการแวะเติมน้ำมัน และมีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุไว้เรียบร้อยแล้ว 

และเมื่อถึง จ.ตาก จะนำกากตะกอนแคดเมียมไปเก็บไว้ที่อาคารพักคอยในพื้นที่โรงงานที่ได้ทำการปูพื้นด้วยดินเหนียวสังเคราะห์แล้ว ในระหว่างที่เร่งปรับปรุงบ่อเก็บกากแคดเมียมให้มั่นคงปลอดภัยตามมาตรการอีไอเอ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมตาก และจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมอย่างใกล้ชิด ตลอดการดำเนินงาน ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหา และการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการฝังกลบให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยในวันที่ 30 เม.ย. 67 ด้วย

“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้มีการทดสอบการขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียมเสมือนจริง เพื่อซักซ้อมให้กระบวนการทำงาน ตั้งแต่การซ้อนถุง การมัดถุง การลำเลียงขึ้นรถ เพื่อให้มั่นใจว่า ในการขนส่งจริงจะไม่มีการรั่วไหลหรือปนเปื้อนของกากสู่สิ่งแวดล้อมในระหว่างการขนย้าย ทั้งตอนขนย้ายจากต้นทาง การขนย้ายระหว่างทาง ตลอดจนถึงปลายทางที่จังหวัดตาก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ กระทรวงฯ จะแจ้งข้อมูลและสื่อสารกับประชาชนเป็นระยะในช่วงที่มีการขนกากฯ” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้าย