เมื่อวันที่ 29 เม.ย. วันนี้เป็นวันที่คนไทยต่างปลาบปลื้มยินดี เพราะเป็นวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 ในเวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อแรกประสูติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548

และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ โดยพระนามของพระองค์นั้น แปลว่า “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง” โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti”

แน่นอนว่า เดลินิวส์ออนไลน์ ไม่พลาดนำเลขมงคลสำหรับงวด 2 พ.ค. 67 มาฝากกัน มาดูกันเลย

    เลขวันประสูติ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 (29 – 10 – 2548)

    เลขอายุ/เลขพระชนมพรรษา 17 – 18 – 19

    เลขพระอิสริยยศ 5 พฤษภาคม 2562 (5 – 5 – 2562)

    เลขประจำพระองค์ 919 – 91 – 19 – 99

    เลขเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 2559 – 2562

 เลขท้าย 2 ตัว 29 – 18 – 17 – 48 – 99 – 19 – 59 – 62

 เลขท้าย 3 ตัว 029 – 294 – 018 – 505 – 919