เข้าสู่เดือนพฤษภาคม 2567 ยังคงเป็นเดือนที่ร้อนสุดๆ หลายคนอาจเลือกพักผ่อนที่ชายทะเลในช่วงวันหยุด ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2567 มีวันหยุดอยู่หลายวัน หลายช่วง เป็นทั้งวันหยุดบริษัทเอกชน พนักงานมนุษย์เงินเดือน วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร มีวันไหนบ้าง?

วันหยุดราชการ วันหยุดบริษัทเอกชน วันหยุดธนาคาร เดือนพฤษภาคม 2567 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
– วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ (ราชการไม่หยุด)
– วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)
– วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

สรุปวันหยุดธนาคาร เดือนพฤษภาคม 2567 มี 3 ช่วง คือ
1. วันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
2. วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล ช่วงวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567-วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 รวม 3 วัน
3. วันหยุดวันวิสาขบูชา วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567