จากกรณีปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างจนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน นั้น นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะ เดินทางเข้ามาติดตามปัญหาการก่อสร้างงบพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ 8 โครงการ โดยโฟกัสไปที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 148 ล้านบาท รูปแบบการก่อสร้างภาพรวมจะมีการก่อสร้างด้วยการวางระบบระบายน้ำท่อกลม ขนาด 1.20 เมตร ความยาว 4,563 เมตร ระบบระบายน้ำท่อกลม ขนาด 1.50 เมตร ความยาว 1,825 เมตร ระบบระบายน้ำท่อเหลี่ยมขนาด 1.50 คูณ 1.50 เมตร ความยาว 2,270 เมตร และอาคารชลศาสตร์ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งจุดที่ก่อสร้างดังกล่าวจะมีทั้งหมด 6 จุด ผ่าน 36 ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ ที่คาราคาซังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากผู้รับเหมาทิ้งงาน นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ดูสภาพการก่อสร้างรวม 5 จุด ที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำปาว หน้าวัดใต้โพธิ์ค้ำ, โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแก่งดอนกลาง เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาวบริเวณซอยน้ำทิพย์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังได้เดินทางไปให้กำลังใจและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะในจุดที่มีการติดป้ายถนน 7 ชั่วโคตร และได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่ผู้รับจ้างรายใหญ่ไม่รับผิดชอบ ในการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมารายย่อยที่ไปค้างเงินเอาไว้เป็นจำนวนมาก หลายครอบครัวล้มละลาย ซึ่งอธิบดีโยธาฯ ได้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านและจะทำงานให้โดยเร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วที่สุด.