วันแรงงาน เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหว 8 ชั่วโมงต่อวัน ที่สนับสนุนให้ใน 1 วัน ทำงาน 8 ชั่วโมง สันทนาการ 8 ชั่วโมง และพักผ่อน 8 ชั่วโมง ประเทศส่วนใหญ่ฉลองวันแรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม หรือที่เรียกกัน May Day

สำหรับวันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันหยุดของพนักงานเอกชน พนักงานบริษัท ผู้ใช้แรงงาน และเป็นวันหยุดธนาคาร ไม่นับรวมข้าราชการ ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

วันหยุดธนาคาร วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2567 ธนาคารหยุดไหม สาขาในห้างสรรพสินค้าเปิดไหม?
-ธนาคารส่วนใหญ่ จะเปิดทำการในสาขาห้างสรรพสินค้า
-ธนาคารปิดทำการ สาขานอกห้างสรรพสินค้า

ตัวอย่าง วันเวลาเปิด-ปิด ธนาคารช่วงวันแรงงาน
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต แจ้งเปิดให้บริการวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2567 สาขาในห้างสรรพสินค้า และแจ้งปิดให้บริการวันแรงงาน ในสาขานอกห้างสรรพสินค้า โดยกลับมาเปิดพร้อมกันทุกสาขาในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567
ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดให้บริการทุกสาขา ทั้งในห้างฯ และนอกห้างฯ ในวันแรงงานที่ 1 พฤษภาคม 2567