ความล่ามาแรง สำหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อล่าสุด ได้ประกาศขึ้นทะเบียน ทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด ให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ลำดับที่ 3 ของจังหวัดตราด ต่อจากสินค้าสับปะรดตราดสีทอง และทุเรียนชะนีเกาะช้าง

มีเป้าหมายเพื่อต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสามารถช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ที่สำคัญยังช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่กว่า 11,047 ล้านบาท สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก ทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด เป็นอย่างไร  จะพาไปรู้จักกันเรื่องน่ารู้ ทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด

  1. นับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราด เปลือกผิวสีเขียวปนน้ำตาล ปลายหนามแข็งแรงและแหลมคม เนื้อทุเรียนสีเหลืองอ่อน หนา มีรสชาติหวาน มัน
  2. มีพื้นที่ปลูกอยู่บริเวณแนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะดินเป็นดินร่วน ระบายน้ำได้ดี ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้มีฝนตกมาก
  3. ที่สำคัญ ด้วยอิทธิพลจากแรงลมทะเลที่เข้าปะทะกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลไปจนถึงพื้นที่เทือกเขาบรรทัด ที่ส่งผลให้สภาพความชื้นในอากาศลดลงเร็วกว่าปกติ ทำให้ทุเรียนเกิดอาการเครียดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จึงเกิดการกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกได้เร็วขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวทุเรียนได้ก่อนพื้นที่อื่น  
  4. ต่อมาได้มีการนำชื่อขยายไปยังกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย และกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนใน 5 อำเภอของจังหวัดตราด ได้แก่ อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ และอำเภอเขาสมิง
  5. ทุเรียนที่เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม หรือรับประทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ในจังหวัดตราด ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด ทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคเป็นวงกว้าง สร้างรายได้กว่า 11,047 ล้านบาทต่อปี

ปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ทำให้สินค้าท้องถิ่นได้รับการยกระดับมูลค่า สร้างรายได้สู่ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของไทยอย่างยั่งยืน