นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า  ขณะนี้กรมฯ มีความพร้อมที่จะจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ให้แก่ผู้รับบำนาญที่รับเงินผ่านกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนกลาง ไม่รวมท้องถิ่น เพิ่มเป็นขั้นต่ำ 11,000 บาท ตามมติ ครม.แล้ว โดยในรอบเดือนพ.ค.67 ซึ่งถือเป็นเดือนแรก จะเริ่มจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามอัตราใหม่ที่กำหนดในวันที่ 24 พ.ค.นี้  ส่วนเดือนถัดไปจะจ่ายก่อนวันทำการสุดท้าย 5 วันทำการ

“ผู้ที่รับเงินบำนาญแล้วบวกกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ รวมเป็น 11,000 บาท ซึ่งกรมได้เตรียมวงเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มไว้แล้ว เฉลี่ย 1 เดือน ต้องจ่ายเงินบำนาญเพิ่ม 70 ล้านบาท และช่วงที่เหลือของปีนี้ เป็นวงเงินรวม 350 ล้านบาท”

ส่วนผลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ประจำเดือนมี.ค. 67 กรมบัญชีกลางได้มีการเบิกจ่าย 30,350 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญดังกล่าว 1 ล้านบาท  ส่วนงบกลางอนุมัติ รายการเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ประจำปีงบประมาณ 67 ตามวงเงินงบประมาณ 322,790 ล้านบาท ได้รับการจัดสรร 215,193 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายแล้ว 190,508 ล้านบาท