เมื่อวันที่ 1 พ.ค. “กรมอุตุนิยมวิทยา” ได้อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม. :(นับตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 07.00 น. วันรุ่งขึ้น) และลมที่ระดับ 925hPa (750 ม.) 10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 1-10 พ.ค. 67 init. 2024043012 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) (วิเคราะห์ตามผลของแบบจำลองฯ) : ต้องทนร้อนกันไปอีกนิด สัญญาณฝนใกล้มาแล้ว ทิศทางลมเริ่มมีความแปรปรวน

ช่วง 1-2 พ.ค. 67 อากาศยังร้อนและร้อนจัดต่อเนื่อง โอกาสเกิดฝนยังมีน้อย มีบ้างบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนล่าง ต้องระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด ระวังโรคลมแดด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็กและผู้สูงอายุ

ช่วง 3-10 พ.ค. 67 ลมเริ่มเปลี่ยนทิศทาง เป็นลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนระดับบนมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก พัดปกคลุม สัญญาณเมฆและฝนเริ่มเพิ่มขึ้น ซึ่งฝนส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นยังเป็นพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บเกิดขึ้น ต้องระวังความรุนแรงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะทางภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล อากาศที่ร้อนจัดจะเริ่มเย็นลง พอจะคลายความร้อนลงได้บ้าง

ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองด้านรับลมบริเวณฝั่งอันดามัน ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ภายใต้สถานการณ์ปรากฎการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน ซึ่งทำให้สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนแปลงไป ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ)..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @กรมอุตุนิยมวิทยา