วันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดพักผ่อนของผู้ใช้แรงงาน ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น มาดูกันว่าพฤติกรรมของผู้ใช้แรงงาน ในวันหยุดแรงงาน ทำอะไรกันบ้าง มีกิจกรรมอะไรที่คนส่วนใหญ่ทำกัน และใช้เงินใช้จ่ายไปกับอะไรมากที่สุด

กิจกรรมในช่วงวันหยุดแรงงานและการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดแรงงาน

ไปซื้อของ : ใช้จ่ายเฉลี่ย 1,473.7 บาท
– ปี 67 สัดส่วน 46.4%
– ปี 66 สัดส่วน 49.2%

พักผ่อนอยู่บ้าน : ใช้จ่ายเฉลี่ย 285.3 บาท
– ปี 67 สัดส่วน 40.2%
– ปี 66 สัดส่วน 25.9%

ทานอาหารนอกบ้าน : ใช้จ่ายเฉลี่ย 1,487.8 บาท
– ปี 67 สัดส่วน 27.3%
– ปี 66 สัดส่วน 29.0%

ทำบุญ : ใช้จ่ายเฉลี่ย 990 บาท
– ปี 67 สัดส่วน 22.3%
– ปี 66 สัดส่วน 29.0%

ท่องเที่ยว : ใช้จ่ายเฉลี่ย 3,304.4 บาท
– ปี 67 สัดส่วน 13.9% (ไปเที่ยวมาแล้วช่วงก่อนหน้า)
– ปี 66 สัดส่วน 34.2%

สังสรรค์ : ใช้จ่ายเฉลี่ย 1,459.2 บาท
– ปี 67 สัดส่วน 13.0%
– ปี 66 สัดส่วน 25.0%

ดูหนัง : ใช้จ่ายเฉลี่ย 545.2 บาท
– ปี 67 สัดส่วน 2.8%
– ปี 66 สัดส่วน 12.9%

ไปสวนสนุก/สวนน้ำ : ใช้จ่ายเฉลี่ย 1,695 บาท
– ปี 67 สัดส่วน 2.3%
– ปี 66 สัดส่วน 5.0%

ไปสถานที่จัดงานแรงงาน : ใช้จ่ายเฉลี่ย 741.2 บาท
– ปี 67 สัดส่วน 2.3%
– ปี 66 สัดส่วน 14.5%

กลับบ้านต่างจังหวัด : ใช้จ่ายเฉลี่ย 1,100.4 บาท
– ปี 67 สัดส่วน 1.9%
– ปี 66 สัดส่วน 6.6%

ที่มา : ผลสำรวจแรงงานไทย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย