เมื่อวันที่ 2 พ.ค. พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 มีหนังสือคำสั่งกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ที่ 45/2567 ลงวันที่ 30 เม.ย. เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ใจความว่า กรณีข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ ช่องอมรินทร์ทีวี พาดพิงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรณีสารวัตรเฟิร์นคนสนิทของมาดามไก่ โดยอ้างเรื่องการมีอำนาจในตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หากใครอยากสบายให้วิ่งหาสารวัตรเฟิร์น ซึ่งทนายตั้มโยงสารวัตรเฟิร์นทำไมมีเงินมากมาย มาร่วมทำธุรกิจกับมาดามไก่ ใช่เงินเกี่ยวเนื่องการแต่งตั้งไหม หรือการเก็บหน้าด่านเข้าตัวเอง 90 ส่วน 10 คนทำงานเอาไปแบ่งกัน และสารวัตรเฟิร์น เคยมาทำงานบ้างไหม นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ข้อ 6 (2) จึงให้ ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง พิชญ์สิณี วัฒนจึงโรจน์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง