เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจราชการ ณ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ค. 2567 เพื่อติดตามประเด็นยาเสพติดและหนี้นอกระบบ การบริหารจัดการน้ำ รับฟังปัญหาและพบปะประชาชน การขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งและถนนชำรุด รวมถึงการใช้บริการและความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ โดยมี น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม และนายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะด้วย 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 5 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามประเด็นยาเสพติดและหนี้นอกระบบ โดยในช่วงบ่าย นายกฯ จะไปติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำ ที่สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ต่อมานายกฯ จะเดินทางไปวัดกลางอุดมเวทย์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งวัดกลางอุดมเวทย์ เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่มากวัดหนึ่งในประเทศไทย ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางยังไปโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังปัญหาและพบปะพี่น้องประชาชน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันที่ 6 พ.ค. 2567 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.45 น. นายกรัฐมนตรีจะไปติดตามประเด็นการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ ณ วัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยัง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งและถนนชำรุด ก่อนจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลโพนทอง ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามประเด็นการใช้บริการและความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางจากท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด กลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 15.30 น.