วันฉัตรมงคล เป็นวันสำคัญของไทย หมายถึงพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก ปัจจุบันวันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี โดยในปี 2567 วันฉัตรมงคล ตรงกับวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ทำให้เป็นวันหยุดยาวรวมกัน 3 วัน

วันฉัตรมงคล เป็นวันหยุดราชการ วันหยุดบริษัทเอกชน และวันหยุดธนาคาร โดยในปีนี้ วันหยุดวันฉัตรมงคล รวม 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม จนถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคลอีก 1 วัน

วันฉัตรมงคล 2567 ธนาคารหยุดไหม มีธนาคารสาขาไหนเปิด หรือปิดบ้าง? ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เป็นวันหยุดธนาคารอีก 1 วัน แต่ยังมีบางสาขาที่เปิดให้บริการ รายละเอียดดังนี้

 • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567
  – สาขาทั่วไป (นอกห้างฯ) ปิดทำการ
  – สาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดทำการ
 • วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567
  – สาขาทั่วไป (นอกห้างฯ) ปิดทำการ
  – สาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดทำการ
 • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567
  – สาขาทั่วไป (นอกห้างฯ) ปิดทำการ
  – สาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดทำการ
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
  – สาขาทั่วไป (นอกห้างฯ) เปิดทำการ
  – สาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดทำการ

ทั้งนี้ ลูกค้าธนาคารที่ต้องการทำธุรกรรมการเงิน สามารถทำผ่านช่องทางอื่นๆ ทดแทน เช่น ตู้ ATM, โมบายแบงก์กิ้ง หรือคอลเซ็นเตอร์