คณะสังกะสีการละคอน โดยศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง “บันทึกรักเกาะนางจร” หนึ่งในการนำเสนอผลลัพธ์จากกิจกรรม “เชื่อมวัยด้วยไอที” จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มนักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง

“บันทึกรักเกาะนางจร” เป็น ละครเวทีของนักเรียนมัธยม 8 คนจากจังหวัดตาก แสดงครั้งแรกในคืนวัน ลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยมีครูจืด เข็มทอง โมราษฏร์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและกำกับการแสดง จากการตอบสนองของผู้ชม ทำให้คณะสังกะสีการละคอน มีกำลังใจที่จะนำมาแสดงที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มทักษะและขัดเกลาผลงานให้ได้ระดับมากขึ้น

การละครเป็นการนำเสนอบันทึกเหตุการณ์เดียวกันที่ให้ความรู้สึก ให้ความบันเทิง และกระตุกต่อมคิดของ ผู้เข้าชม พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมอันเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในสังคมดิจิทัลที่คืบคลานเข้ามา ทาง ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย จึงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนให้เด็กที่เข้ามาสัมผัสกับศูนย์การเรียนรู้ฯตามหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เห็นคุณค่าและพัฒนาตนเองให้รอบรู้ สังเกต ศึกษา วิเคราะห์รูปธรรมนามธรรมได้ อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของบุคลากรชั้นนำในสายวิชานี้

ละครเวที “บันทึกรักเกาะนางจร” เปิดการแสดงวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2567 วันละ 2 รอบ เวลา 13.00 น. และ 17.00 น. ณ GalileOasis ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ บริเวณหน้าโรงละคร GalileOasis ยังมีกิจกรรมลานสนุกเกาะนางจร ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 ทั้งการเล่นบอร์ดเกม เกมชิงรางวัล ชิมเมี่ยงคำเมืองตาก ช้อปสินค้าพื้นเมืองจากจังหวัดตากและกลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งยังมีเสวนาหลังละคร ระหว่าง 18:30 – 19:30 น. ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 หัวข้อ “จากนางจร สู่ แคดเมี่ยม” วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ กับ การละคร” และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 หัวข้อ “เบื้องหน้าเบื้องหลัง บันทึกรักเกาะนางจร” 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าชมละครเวที “บันทึกรักเกาะนางจร” สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ Line@: @noklineticket ในราคา 200 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: บันทึกรักเกาะนางจร.ไทย