เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคไทยเดือน เม.ย. 67 ซึ่งพบว่ามีการปรับเพิ่มขึ้น 0.19% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 66 ซึ่งกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ได้มีการสำรวจตัวเลขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เดือนเมษายน 2567 มีการปรับเพิ่มขึ้นจากปลายปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน

ตัวเลขเดือน เม.ย. 67 ล่าสุด อยู่ที่ 18,187 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 66 ที่ 17,984 บาท หรือในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึง 203 บาท แบ่งเป็นดังนี้

หมวดสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ถึง 58.50% ได้แก่

 • ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าซื้อยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 4,267 บาท  
 • เป็นค่าค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 4,004 บาท
 • เป็นค่าค่าแพทย์ ค่ายา และค่าบริการส่วนบุคคล 986 บาท
 • เป็นค่าหนังสือ ค่าสันทนาการ ค่าเล่าเรียน และการกุศล 765 บาท
 • ค่าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 375 บาท
 • เป็นค่าบุหรี่ เหล้า เบียร์ 244 บาท

หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 41.50% ได้แก่

 • ค่าอาหารบริโภคในบ้าน เดลิเวอรี่ 1,651 บาท
 • ค่าเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ 1,633 บาท
 • ค่าอาหารบริโภคนอกบ้าน 1,260 บาท
 • ผักและผลไม้ 1,061 บาท
 • ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง 700 บาท
 • เครื่องปรุงอาหาร 431 บาท
 • เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 408 บาท
 • ไข่และผลิตภัณฑ์นม 403 บาท