การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดดำเนินการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดข้ามถนน จากสถานีไฟฟ้าย่อยชลบุรี 2 ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยบ่อวิน จ.ชลบุรี ของงานก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ชลบุรี 2-บ่อวิน จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (Motorway) ช่วง กม.90+200 ช่วง (ตอน) หนองข้างคอก-ตะเคียนเตี้ย และทางหลวง 3701, 3702 ช่วง กม.90+200 ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกทั้งหมด ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-09.10 น. และ 10.00-10.10 น. 

กฟผ. ขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงจราจร สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูล ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่คุณณัฐชนน แสงแก้ว โทร. 08-0264-3456 (วิศวกรควบคุมงาน)