เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย ธมฺมธโชมหาเถร) วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำพิธีรับ “พระแท่นวัชรอาสน์” (จำลอง) หลังจากคณะจากประเทศไทยขนย้ายขึ้นเครื่องบิน ลำเลียงมาจากพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เพื่อนำไปลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 67 นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้เป็นประธานชักชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและนานาประเทศ ร่วมจัดสร้าง พระแท่นวัชรอาสน์ (จำลอง) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

สำหรับพระแท่นวัชรอาสน์ ประดิษฐานที่พุทธคยา เกิดขึ้นในรัชมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชมพูทวีป ภายหลังพุทธกาลล่วงได้ 200 ปีเศษมาแล้ว ในอำเภอคยา รัฐพิหาร อินเดีย เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ประเทศไทยได้จัดสร้างพระแท่นวัชรอาสน์ (จำลอง) เสร็จแล้วจึงเคลื่อนย้ายจากอินเดีย มาไว้ ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค อ.พานทอง จ.ชลบุรี