เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 พ.ค. ที่ศูนย์ปฏิบัติการสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรม ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ประจำปี 2567 รวมจำนวน 104 ทุน

นายไพโรจน์ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ผู้สื่อข่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงระดับปริญญาตรี โดยสมาชิกทุกคนที่มีบุตรสามารถยื่นขอทุนได้ ถือว่าเป็นสวัสดิการของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษา อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มาโดยตลอด.