เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย ธมฺมธชมหาเถร) วัดไตรมิตรวราราม พร้อมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำพิธีมงคล พิธีรับพระแท่นวัชรอาสน์ (จำลอง) จากอินเดีย ประดิษฐานบริเวณหน้าต้นปรมัตถสิริมหาโพธิ์ อยู่ด้านหลังลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เตรียมจัดพิธีสมโภช 10-12 พ.ค. 67