ปัจจุบันผู้บริโภคชาวไทยมีความกังวลในเรื่อง ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น, การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน เป็นอันดับต้นๆ ในการดำเนินชีวิต ตามด้วย ปัญหาค่าไฟฟ้า ค่าอาหารเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งความขัดแย้งและวิกฤติระดับโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น…โดยสิ่งเหล่านี้ จึงกลายเป็นเรื่องที่ผู้บริโภค เริ่มตระหนักรู้ และได้หากลวิธีต่างๆ มารับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้

จากข้อมูล NIQ บริษัทวิจัยผู้บริโภคชั้นนำของโลก ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้บริโภคชาวไทยถึง 98% เริ่มใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อจัดการกับการใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วย 10 กลยุทธ์หลัก คือ

1. หันไปซื้อของออนไลน์เพื่อให้ดีลที่ดีกว่า ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าน้ำมัน ลดการเดินทางไปที่ร้าน

2. ลดการซิ้อสินค้าบางประเภท ซื้อแต่ของที่จำเป็น

3. ซื้อปริมาณเยอะเพื่อให้ได้ส่วนลด สร้างความคุ้มค่า ราคาลดจากหน้าร้าน

4. ประเมินคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของสินค้า

5. เปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกที่ถูกกว่า

6. ใช้คะแนนสะสมในการซื้อ

7. ซื้อแบรนด์ที่มีโปรโมชั่น

8. ใช้เทคโนโลยี อาทิ แอปในมือถือหาราคาที่ดีกว่า

9. จับตาดูราคาในตะกร้าสินค้า

10. ตุนสินค้าหรือซื้อสินค้าราคาส่ง เลือกแบรนด์ที่ลดราคา