พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 ลดลง 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 8 พ.ค. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ เบนซิน = 47.24, แก๊สโซฮอล์ 95 = 39.35, E20 = 37.24, แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.78, E85 = 36.99, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 47.54, ดีเซล = 30.94, พรีเมียมดีเซล = 42.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร