เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล WFast, Future, Free Trade ขยายโอกาส SME ไทย ก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” โดยนักวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

ประกอบด้วยนางชุมศรี เย็นทรวง-นางประกรทิพย์ ฟองงาม-น.ส.กนกพรรณ ภัทรปริญสิริ-นายกฤชกร แสนคำวัง จะมาแนะนำความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางการค้า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA และการเตรียมความพร้อมกับความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา การสมัครบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ DFT SMART-I และการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบ DFT SMART C/O รวมถึงการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดผ่านระบบ ROVERs Plus เพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดและขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 67 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ต บางแสน จ.ชลบุรี ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/LKVmVNc5Wf8YyjpN6 และ https://forms.gle/Ud74PVMatyrejQ5V7, Facebook กรมการค้าต่างประเทศ DF, โทร. 08-1701-4654