เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 67 นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. กล่าวว่า สว.ชุดปัจจุบัน จะครบวาระในวันที่ 10 พ.ค.นี้  และจากนั้นจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่ามี สว.ชุดใหม่ ทั้งนี้ สว.ที่อยู่ต่อไป ไม่ใช่ชุดรักษาการ และยังมีหน้าที่และอำนาจตามปกติที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนด 

“ไม่ใช่เรื่องหมดอำนาจหรือหน้าที่อะไรที่ไม่ควรทำ ซึ่งการทำหน้าที่ของ สว. ยังทำงานต่อไปได้ โดยประเด็นการเลือกองค์กรอิสระที่ยังมีวาระพิจารณาค้างอยู่ สว.สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ โดยการทำหน้าที่ระหว่างรอ สว.ชุดใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ดังนั้นอย่ามองกันแง่ร้ายว่า คนที่อยู่ไม่ดี หากเลือกคนก็ได้คนไม่ดีด้วย ผมมองว่าหากมีหน้าที่แล้วไม่ทำต่างหากคือคนไม่ดี ส่วนคำครหาต่างๆ ข้อเรียกร้องต่างๆ ควรขึ้นอยู่เหตุและผล” นายเสรี กล่าว

เมื่อถามถึง การตรวจสอบของ สว.ในการไปดูงานต่างประเทศที่ถูกมองว่าทิ้งทวนใช้งบประมาณ นายเสรี กล่าวว่า ในทางปฏิบัติไม่รู้ว่าใครตรวจกันหรือไม่ ส่วนตนเสนอความเห็นแต่แรกแล้วว่า วาระดูงานต่างๆ ช่วงนี้ไม่เหมาะสม ตนอาจเป็น สว.ที่เห็นไม่ตรงกับคนอื่น ซึ่งทำได้แค่การเสนอความคิดเห็น ส่วนอื่นๆ อยู่ที่ สว. จะตัดสินใจว่าทำอย่างไรหรือไม่.