กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้น ใบ รูปเข็มขัด กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 10-20 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ก้านช่อยาว 2-3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว และมีจุดประ สีน้ำตาลอมม่วง กลีบปากสีขาวปลายกลีบแผ่ มีขนฟูทั่วไป และมีแต้มสีเหลืองประสีม่วง ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. พบทั่วประเทศตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 200-1,400 เมตร ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม.