เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พ.ค. พ.อ.ดุสิต เกสรแก้ว หัวหน้าชุดทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4, ดร.กัมปนาถ กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเกาะสมุย, พ.อ.สนิท มีแสง ที่ปรีกษา ผอ.รมน.ภาค 4 สนธิกำลัง คณะทำงานบูรณาการร่วมตรวจสอบการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยตัวแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุย, ปกครองอำเภอเกาะสมุย, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ สฎ 16 (เกาะสมุย) และชุดปฏิบัติการพิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 (สมุย) เข้าตรวจสอบวิลล่า ตั้งอยู่บนเขาหมาแหงน หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย พบว่าบริเวณที่ตั้งของอาคาร ตั้งอยู่บนพื้นที่ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เกินกว่า 150 เมตร พื้นที่บางส่วนลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35-50 มีบางส่วนลาดชันเกินร้อยละ 50 และพบว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นลักษณะโรงแรมที่พัก ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาต และการก่อสร้างไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 คณะทำงานบูรณาการฯ จึงได้ทำการบันทึกตรวจสอบ

หลังจากนั้นได้เข้าตรวจสอบอีกหนึ่งวิลล่า ตั้งอยู่ในพื้นที่เขาหมาแหงน หมู่ 3 ต.บ่อผุด พบว่าบริเวณที่ตั้งของอาคารดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เกินกว่า 140 เมตร และลักษณะพื้นที่บางส่วนลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35-50 มีบางส่วนลาดชันเกินร้อยละ 50 และพบว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นลักษณะโรงแรมที่พัก ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาต และการก่อสร้างไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557

พ.อ.ดุสิต กล่าวว่า ในการเข้าตรวจวิลล่าทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็นของชาวต่างชาติ พบว่ามีการประกอบธุรกิจวิลล่าให้เช่า ในลักษณะของการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ระบุว่ากิจการให้เช่าห้องพักแม้จะไม่เกิน 8 ห้องพัก ก็ต้องยื่นขออนุญาตและจดทะเบียนสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า เจ้าของวิลล่าทั้ง 2 แห่งไม่ได้ยื่นขออนุญาตจากฝ่ายปกครอง เบื้องต้นพบว่า วิลล่าทั้ง 2 แห่งที่เข้าตรวจสอบตามสมุยโมเดล พบว่า มีการกระทำผิดอย่างน้อย 2 พ.ร.บ. คือ ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557, ฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยคณะทำงานได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองอาคารทั้ง 2 ราย นำเอกสารใบอนุญาตก่อสร้าง, สำเนาโฉนดที่ดิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน กอ.รมน. เพื่อดำเนินการสอบสวนปากคำต่อไป.