นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน หมวดอักษร 2ขข กรุงเทพมหานคร ภายใต้คอนเซปต์ “ขุมทรัพย์ มั่งมี เศรษฐี มหานคร” เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 67 รวม 2 วัน ณ ห้องประชุมมาตุลี ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (GPS) กรมการขนส่งทางบก ซึ่งประมูลในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั้ง 301 หมายเลข ผลปรากฏว่า สามารถนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมทั้งสิ้น 55,452,708 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ว่าการประมูลครั้งนี้จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

โดยหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจสูงสุด คือ “2ขข 2222” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคามากที่สุดถึง 222 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูลในราคา 6,000,000 บาท  รองลงมา ได้แก่ หมายเลขทะเบียน “2ขข 2” ประมูลได้ในราคา 2,510,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน อาทิ “2ขข 9999” ประมูลได้ในราคา 2,200,000 บาท “2ขข 222” ประมูลได้ในราคา 1,510,000 บาท และ “2ขข 8888” ประมูลได้ในราคา 880,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลจะได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่มีลวดลายกราฟิกและสามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือโอนเป็นมรดกได้

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม กปถ. จะนำเงินจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร 2ขข สานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุนโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชน รวมถึงสานต่อภารกิจในการช่วยเหลือค่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888