เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 รพ.บำรุงราษฎร์ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวันนี้ ที่มีผู้เสียชีวิตกว่า 75 ราย และการฉีดวัคซีนเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยเฉพาะวัคซีนชนิด mRNA อย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นา เนื่องจากวัคซีนหลักของไทย คือ แอสตราเซเนกา และ ซิโนแวค คนที่รับแอสตร้าเซเนกา ขอแนะนำให้ฉีดครบ 2 เข็ม หากได้รับ 2 เข็ม ก็ยังครอบคลุมสายพันธุ์เดลตา แม้จะติดเชื้อแต่ก็ไม่รุนแรง โดยยังไม่มีความจำเป็นต้องจองโมเดอร์นาและขอให้ติดตามข้อแนะนำอย่างใกล้ชิด

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาควรฉีดให้ครบ 2 เข็ม แล้วรอวัคซีนที่กำลังจะออกเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตกำลังดำเนินการผลิตอยู่ ซึ่งพัฒนาให้ป้องกันหลายสายพันธุ์ ที่เรียกกันว่า Multi-variant vaccine คล้าย ๆ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดเพียงตัวเดียว ป้องกันได้ 4 สายพันธุ์ ซึ่งคาดว่าจะทำสำเร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565

ด้าน ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงหลักการการสั่ง การบริหารจัดการ รวมถึงขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก Moderna ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยประการแรกเลยคือ ไม่มีเจตนานำเข้าวัคซีนเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ และยังจะพิจารณาตามกำลังคนของบุคลากรของโรงพยาบาล และความสามารถในการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและปลอดภัย เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนภาคประชาชนผ่านหมอพร้อมที่รับได้ประมาณวันละ 300 ราย

โรงพยาบาลฯ ขอบริหารจัดการเรื่องวัคซีนทางเลือก Moderna ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ เลย จะรับ Moderna 2 เข็ม (คาดว่าจะมาถึงในช่วง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565) โดยจากจุดยืนการบริบาลด้วยมาตรฐานบำรุงราษฎร์ และความปลอดภัยสูงสุดที่ยึดมาตลอด 40 ปี ทางโรงพยาบาลฯ ขอสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ก่อน เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์

2.กลุ่มผู้ที่รับ Sinovac 2 เข็มแล้ว มีข้อมูลพบว่าอาจมีภูมิต้านทานไม่เพียงพอกับสายพันธุ์ Delta จึงสามารถ ฉีด Moderna เพื่อเป็น booster 1 เข็มได้ โดยจัดสรรให้กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน ซึ่งได้รับการฉีด Sinovac จำนวน 2 เข็ม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเราจะมีความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอ ในการบริบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์

3.กลุ่มผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca แนะนำให้ฉีด AZ ให้ครบ 2 เข็ม แนะนำให้รอวัคซีนตัวใหม่ generation 2 ในกลางปีหน้า ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด Multi-variant Vaccine ซึ่งอาจช่วยสร้างภูมิต้านทานครอบคลุมกว้างทุกสายพันธุ์ เนื่องจากการฉีดวัคซีนดังกล่าวครบ 2 เข็ม ก็เพียงพอที่จะมีภูมิต้านทานสายพันธุ์เดลต้าได้ หากจะฉีด Moderna เป็น Booster Dose 1 เข็ม ก็ไม่มีความจำเป็น

โรงพยาบาลฯ จะเปิดให้ทำการลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก Moderna ผ่านหน้าเว็บไซต์ Bumrungrad.com เพียงแหล่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนที่ รพ. ได้รับการจัดสรรในลอตแรกครบเต็มจำนวน