เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สส.ลพบุรี เขต 1 พรรคเพื่อไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางไปยังสถานอนุบาลลิงลพบุรี หรือ สวนลิงลพบุรี ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี เพื่อดูพฤติกรรมของลิงที่ถูกปล่อยเข้าไปไว้ในกรงที่ 2 และดำเนินการปล่อยลิงอีกชุดเข้าสู่กรงที่ 1 ซึ่งจากที่ได้ดำเนินการจับลิงและปล่อยเข้าสู่ในกรงที่ 2 และ 3 พบว่าลิงยังคงมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ไม่ก้าวร้าว ทะเลาะกัน สำหรับปัจจุบันสามารถดำเนินการจับลิงมาเข้าสู้บวนการทำประวัติ ตรวจโรค ทำหมัน แล้วจำนวน 288 ตัว ทั้งนี้ พบว่ากรงที่ดำเนินการปรับปรุง ยังคงมีความแข็งแรงและยังสามารถรับลิงได้อีกนับร้อยตัว ซึ่งจะได้มีการร่วมมือกันจับลิงชุดใหญ่ประมาณวันที่ 4 หรือ 5 มิถุนายน 2567 นี้ โดยจะระดมเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมอุปกรณ์มาดำเนินการ ทั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถจับลิงได้รวมประมาณ 1 พันตัว ลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน สำหรับลิงที่ดำเนินการจับมาดูพฤติกรรมแล้วใน 3 กรง คือลิงหน้าโรงแรมเอเชีย ร้านเซ็งเฮง ลิงร้านไชโยวาณิช และลิงตลาดศูนย์การค้ามโนราห์ ขณะที่ยังคงมีประชาชนนำอาหารสดและแห้งมามอบไว้เป็นอาหารลิง

นายสิทธิชัย เปิดเผยว่า การที่เดินทางมาร่วมปล่อยลิงในวันนี้ ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องลิงให้กับชาว จ.ลพบุรี เพราะส่งผลกับในเรื่องเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ของประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากลิงลพบุรีต่างจากที่อื่น ๆ เพราะมาอาศัยอยู่ในตัวเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ จากที่ประชากรลิงมีจำนวนมาก ก็ทำให้มีอาหารไม่พอเพียงก็เข้าทำร้ายคน รื้อบ้านเรือน ทำร้ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่มาซื้อสินค้าได้รับความเสียหาย โดยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ก็ประสานในการขอให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขในเรื่องปัญหาของลิง โดยจะได้นำความคืบหน้าที่มาดูการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรีในครั้งนี้ ไปรายงานให้กับทางนายกรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งจะได้เร่งรัดในเรื่องงบประมาณที่จะมาสนับสนุนในการปรับปรุงกรงลิงที่เหลือ