จากกรณี นางรัตติยา เงินท้วม ผญบ.หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นำเครื่องจักร รถบรรทุกดิน มาปรับพื้นผิวถนนทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน ทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก ชาวบ้านสุดทนร้องเรียนมาหลาย 10 ปี ถนนเส้นนี้ไม่เคยสร้างสำเร็จ ขณะนี้ได้รับการแก้ไข เบื้องต้นจาก ผญบ.หญิงแกร่งในพื้นที่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จนชาวบ้านชื่นชมและปรบมือดังๆ ให้กำลังใจ ผญบ.หญิงแกร่งท่านนี้ ที่บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ได้

เพื่อชาวบ้าน! ผู้ใหญ่บ้านหญิงทนไม่ไหว ขนเครื่องจักรส่วนตัวซ่อม ‘ถนน7ชั่วโคตร’

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติ นางรัตติยา เงินท้วม เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2511 อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาบ้านเป็นชาว หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2566-2567 ปัจจุบัน สมรสกับ นายไชยา เงินท้วม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 มีบุตร 1 คน ชื่อ นายชัยรัตน์ เงินท้วม ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ในส่วนของการศึกษาและผลงาน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบุญจิตวิทยา ระดับมัธยมศึกษา กศน. อำเภอปลวกแดง ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาชีพเดิม ธุรกิจส่วนตัว

ผลงานที่ได้รับรางวัล อาทิ ได้รับรางวัลสตรีต้นแบบด้านการพัฒนาอาชีพ ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้บริหารแห่งปี 2562 (Ceo Thailand Award 2019) สาขาผู้บริหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจ (ภาคเอกชน) โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โครงการยกย่องและสรรค์สร้าง ผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบอย่าง เพื่อขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ ได้รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี 2563 สาขาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี

ได้รับรางวัล The Best Intemational Corporate Executive ในงานประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ The Best Intemational of K Beauty Awards 2022 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลที่ได้มาตรฐานระดับโลกจากประเทศเกาหลีใต้ ในการส่งเสริมและสนับสนุนภาพลักษณ์ รวมถึงให้กำลังใจแก่บุคคล ผู้ประกอบการ นักธุรกิจเจ้าของกิจการ ผลิตภัณฑ์ สถานบริการต้านสุขภาพและความงาม สถาบัน องค์กร และผู้บริหาร ทั่วทั้งเอเชีย

ได้รับเชิญจากทางรายการชีวิตดี๊ดีทางช่อง 3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และใช้ชีวิต จากการเป็นโรคร้าย โรคมะเร็ง ให้มีความสุขได้อย่างไร ฯลฯ.