ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไตรมาส 1 ปี 67 ที่ผ่านมา ได้สรุปตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้ว พบว่า บจ.มียอดขาย 4,398,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% และมีกำไรจากการดำเนินงานหลัก 466,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% และกำไรสุทธิ 264,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% และ 1.7% โดยภาพรวมผลประกอบการดีขึ้น

ส่วนใหญ่มาจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจการบริการและที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีกำไรดีขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรม การบิน พื้นที่เช่า ค้าปลีก และโทรคมนาคม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งให้ผลประกอบการของธุรกิจการเงินเติบโต แต่อาจกดดันต้นทุนทางการเงินต่อธุรกิจอื่นๆ

สำหรับช่วงไตรมาส 1 กลุ่มธุรกิจใดเติบโตดีและน่าลงทุนบ้างไปดูกัน

– เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีกำไร 13,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.3%

– บริการ มีกำไร 38,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29%

– เทคโนโลยี มีกำไร 19,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.9%

– การเงิน มีกำไร 81,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2%

– สินค้าอุปโภค บริโภค มีกำไร 1,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7%

– พลังงาน มีกำไร 82,482 ล้านบาท ลดลง 1.5%

– สินค้าอุตสาหกรรม มีกำไร 5,801 ล้านบาท ลดลง 11.6%

– อสังหาริมทรัพย์ มีกำไร 22,553 ล้านบาท ลดลง 39.1%