ตามที่ชมรมบุคลากรทางการ 4.0 จะรวมตัวแต่งชุดดำเพื่อเข้าพบ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงปัญหากรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั่วประเทศ ขาดขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีระบบวิทยฐานะเหมือนกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ แม้จะอยู่ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดียวกันนั้น

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนรับผิดชอบดูแลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้ว และในเบื้องต้นที่ได้รับรายงานจาก ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ก็มีความเข้าใจกับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) มากขึ้น แต่ในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เวลา 13.00 น. กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)  จะมาเดินทางมาพบกับ รมว.ศึกษาธิการ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ยินดีรับฟังปัญหา ซึ่ง ศธ.พร้อมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน อะไรที่เป็นปัญหาเราพร้อมปรับแก้ไขให้ โดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพของกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ที่อาจมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคคลกลุ่มนี้ทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้นการมาพบพูดคุยครั้งนี้เชื่อว่าจะมีทางออกที่ดีร่วมกัน และจะได้ชี้แจงกับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ด้วยว่าเรื่องใดที่แก้ไขให้ได้ และเรื่องไหนที่ไม่สามารถทำได้

ด้าน ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในส่วนของคุรุสภาที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) นั้น จะเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้คุรุสภากำลังปรับแก้ไขข้อบังคับของคุรุสภาให้อยู่ เพื่อให้กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)  มีประสบการณ์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้ เพราะการจะได้รับใบอนุญาตฉบับดังกล่าวได้จะต้องมีประสบการณ์บริหารสถานศึกษา แต่คุรุสภาจะปรับข้อบังคับ เพื่อประโยชน์ให้แก่กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) โดยปรับจากบริหารสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งหมายรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เข้าไปด้วย เพื่อเปิดกว้างให้แก่กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ซึ่งทางกลุ่มก็รับทราบข้อมูลที่เราจะปรับแก้ไขให้แล้ว